Logo Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie
ul. Pułku Baszta 3 ; 02-649 Warszawa ; tel. 022 844 75 48 Dzisiaj jest:  

Menu


Aktualności

--------------------------
Logo UONET+ Vulcan
--------------------------
Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7:45 - 17:00
--------------------------
Zapraszamy do odwiedzenia zakładki "Osiągnięcia uczniów"
 
--------------------------

Informacje

--------------------------
Rozkład dzwonków
--------------------------
Stołówka szkolna
--------------------------
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
--------------------------
Koncepcja pracy Naszej Szkoły
--------------------------
Deklaracja dostępności
--------------------------
-------------------------


Aktualizacja strony:
ver.2 dn. 04-10-2021

Biblioteka - Szkoła Podstawowa Nr 119 w WarszawiePedagog szkolny przy Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie:


• troszczy się o realizację obowiązku szkolnego uczniów
• określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom poprzez wnioskowanie o wydanie opinii o uczniu do
   Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

• udziela pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności
  wychowawcze
• podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

• rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz
  trudności wychowawczych, poprzez:
- obserwację zachowań pojedynczych uczniów i klas
- analizę wyników nauczania i ocen zachowania
- diagnozowanie środowiska ucznia

• udziela porad rodzicom, ułatwiających rozwiązywanie ich problemów wychowawczych
• organizuje pomoc w zakresie wyrównywania braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym
  na szczególne trudności w nauce
• organizuje pomoc w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych
- korekcja
- reedukacja
- terapia

• udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń
  szkolnych
• udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

• organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom osieroconym, z rodzin alkoholowych, zdemoralizowanych,
  wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne
• troszczy się o zapewnienie dożywania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne
 

Kontakt z pedagogiem szkolnym
pod nr tel. kom. 509-318-095 w godzinach pracy
oraz pod nr tel. (22) 844-75-48 (sekretariat szkoły)

Pedagog szkolny pełni dyżur podczas zebrań z rodzicami i dni otwartych
w godzinach 16:00 - 18:00

Pedagog szkolny w roku szkolnym 2020/2021
pracuje w godzinach:

mgr Magdalena Sadowska

Wtorek 11:30 - 13:30
Środa 7:30 - 8:30
Czwartek 12:30 - 15:30

mgr Katarzyna Gęsiarz

Poniedziałek  12:00 - 13:00
Wtorek  12:00 - 14:00
Środa  13:00 - 15:00
Czwartek  12:00 - 14:00
Piątek  13:00 - 14:00

 

 

 

 


Copyright © 2006-2021 Szkoła Podstawowa Nr 119
All rights reserved
Todos los derechos reservados